Fysioterapi

Fysioterapi hjelper din venn på beina igjen.

Er svaret ”ja” på et eller flere av følgende spørsmål, trenger hunden din sannsynligvis fysioterapeutisk behandling:

 • har hunden din smerter?
 • har den hatt eller skal ha operasjon?
 • halter den?
 • har den problemer med å legge seg ned/reise seg opp?
 • har den angst for eller aggressiv reaksjon på berøring eller stell?
 • er hunden generelt mindre aktiv enn før?
 • har den ikke lyst til å leke lenger?
 • merker du noen forandringer i hundens muskulatur?  (Stiv, slapp etc…)
 • har den balanse- eller koordinasjonsproblemer?
 • ser ikke hunden din glad ut lenger?

For å kunne gi hunden din en optimal behandling, anbefaler jeg at du får den sjekket hos din veterinær før du tar kontakt med meg.
Dette for å få avdekket medisinske forhold som kan ha betydning for hunden og den videre behandlingen hos meg.

Etter diagnose hos veterinær, og vurderingstime hos meg, setter jeg sammen en behandlingsplan med videre tiltak.

Fysioterapi kan hjelpe ved:

 • skjelettsykdommer, f.eks: hofteleddsdysplasi (HD), albue- eller ryggradssykdommer
 • slitasjesykdommer, f.eks: slitasjegikt (Artrose)
 • preoperativt - forberede hunden, slik at den takler påkjenningen bedre
 • postoperativt - rehabilitering av bevegelighet og muskulatur etter operasjon
 • arrbehandling
 • muskelsykdommer
 • nevrologiske sykdommer, f.eks. skiveprolaps
 • åndedrettsproblemer
 • sportshunder/tjenestehunder med stor fysisk belastning
 • Velvære til den friske hunden

Behandlingen skjer på Myrbø Dyreklinikk og tar ca 30 minutter. Første konsultasjon tar litt lenger tid, grunnet undersøkelsen og utarbeidelse av behandlingsplan. Før behandlingen er det viktig at hunden har blitt godt luftet og ikke nettopp spist (maksimal 2 timer før).

Konsultasjon kan bestilles hos Myrbø Dyreklinikk.
For mer informasjon ta direkte kontakt med Dörte Jensen.