Til omplassering

Animal Therapy driver IKKE aktivt med omplassering av hunder (eller andre dyr). Hvis vi likevel snubler over en hund som trenger et nytt sted å bo er vi gjerne til hjelp.

Interesserte kontakt Animal Therapy direkte: Dörte Jensen 45 88 39 19.